Liên hệ

PTDTBT THCS ĐỔNG XÁ

Địa chỉ: Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Ông Lý Thanh Hoan – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 01235762740 – Email: C2 dongxa.pgdnari@backan.edu.vn